Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij ten komunikat
Samorządy wobec MOW i MOS Drukuj Email
czwartek, 16 kwietnia 2015
Samorządy wobec MOW i MOS .
Konferencja: Samorządy wobec MOW i MOSProblemy i wyzwania polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) były tematem dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 

Celem konferencji była refleksja nad efektywnością działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zapewniania wysokiej jakości oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych w MOW-ach i MOS-ach oraz dyskusja nad standardami ich funkcjonowania (w zakresie organizacyjnym, strukturalnym i jakościowym).
 
Podczas konferencji zostały przedstawione standardy funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych, opracowane przez zespół działający przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka pod kierunkiem prof. Marka Konopczyńskiego. Standardy zostały poddane pod dyskusję uczestników konferencji. W toku dyskusji  zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych z nich tak, aby nie budziły problemów interpretacyjnych. Najwięcej kontrowersji wzbudziły standardy organizacyjne w zakresie zatrudniania kadry wychowawczej i specjalistów przez MOW-y i MOS-y. Ponadto uczestnicy zwracali uwagę na problemy z dostępnością do specjalistów, tj. terapeuci, doradcy zawodowi, lekarze psychiatrzy dziecięcy, pielęgniarki. Jak podkreślano trudności w tym zakresie są uwarunkowane lokalnie.
 
Ważnym wątkiem przewijającym się w dyskusjach było finansowanie placówek mające bezpośredni związek z zapewnieniem wysokiej  jakości oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Jak podkreślano, umiejętny dobór standardów i ich trafne zdefiniowanie w zakresie organizacji, struktury i jakości pracy - umożliwi wypracowanie standardów finansowych placówek.
Dyrektorzy placówek, w prowadzonych dyskusjach, sygnalizowali trudności związane z podziałem i alokacją środków finansowych pomiędzy JST a MOW-y i MOS-y, problemy związane z interpretacją przepisów prawnych (finansowanie wychowanka skierowanego, czy doprowadzonego) oraz wiążące się z nimi kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej.
 
Uzupełnieniem dyskusji o standardach, była prezentacja wyników przeprowadzonej przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE ankiety dotyczącej poziomu spełniania zaproponowanych standardów w MOW-ach i MOS-ach. Wyniki ankiety wskazują, że większość wypracowanych standardów jest spełniana przez większość funkcjonujących obecnie placówek. Uzyskane i omówione wyniki ilościowe ankiety wypadły pozytywnie, wymagają jednak uzupełnienia o wyniki jakościowe odnoszące się bezpośrednio do oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
 
Zorganizowana konferencja oraz prowadzony w jej ramach dialog między samorządowcami i dyrektorami MOW-ów i MOS-ów uwidocznił wiele problemów placówek, począwszy od kwestii finansowych i prawnych do dbałości o wysoki poziom oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, rozwój potencjału wychowanków w placówkach, czyefektywnie realizowany proces ich usamodzielnienia.
Uczestnicy i prelegenci podkreślali wielokrotnie, że najistotniejsze w pracy placówek resocjalizacyjnych są jednak zmiany nie o charakterze infrastrukturalnym czy organizacyjnym a realizowanie działań, które mogą zapewnić przygotowanie wychowanka do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego życia w środowisku pozainstytucjonalnym.
 
Konferencja została zorganizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym  i lokalnym, II etap we współpracy z Ministerstwem Edukacji narodowej i Wydziałem Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 
 
Zaktualizowano: wtorek, 28 kwietnia 2015
  Powrót Powrót
on-line: 20
Do góry